"Gå til modstand alle
Danske , alle mand som eèn og gør Danmark frit "

Ærlighed frem for alt


“without victory there is no survival” – Churchill


HØR DANMARKS FRIHEDSSANG


Frit Danmark & Islam

På trods af religionsfrihed i Danmark er det bydende nødvendigt efter terror anslaget d.11 September
at anlægge en yderst kritisk holdning til Islam og alt hvad den står for.

Alle ved , at det var dybt troende muslimer der foranrettede angrebet på World Trade Center,
ligesom det var muslimer der stod bag tog-terroren i Spanien og i Londons underground.

Islam er ikke blot en religion , men en gotersk knude hvor både religion , politik og lov
( æresdrab og sharia loven ) er uløseligt forbundet.
Et godt eksempel på hvordan Islam virker når den for lov til at udfolde sig som den gerne vil,
er i Iran hvor alt og alle bliver styret og kontroleret af Islam.

Med udgangspunkt i Folkekirken , den danske lovgivning og kvindernes ligeberettigelse er Islam
fuldstændig uforenelig med Danske værdier og vil altid være det.

Ydermere er det med årene blevet mere og mere tydeligt , at fredelig sameksistens her i landet -
muslimer og kristne imellem - er ren ønsketænkning. Utallige eksempler fra dagspressen fortæller
om overfald på danskere , voldtægter på danske piger , æresdrab og skattesnyd....osv. -
kriminalstatistiken taler da også her sit tydelige sprog , hvor de fremmede viser sig at være over
dobbelt så kriminelle som Danskere.
En anden statistik viser også en over repræsentation i forhold til Danskere når man snakker
fremmede på overførselsindkomster.

Alt i alt bør man spørge sig selv , om fremmede med muslimsk baggrund kan bidrage med noget
positivt til det Danske samfund overhovedet. Det mener vi ikke de kan, det kan ihvertfald være temmeligt
svært at få øje på " kulturberigelsen "

Det er derfor vores opfattelse , at vi nu bliver nød til at tage skeen i den anden hånd ,
og jævnfør indvandringsstoppet af 1973 -, om nødvendigt med tilbagevirkende kraft -
begynde hjemsendelse af utilpassede fundamentalistiske muslimer og kriminelle ,
og for alvor begynde at håndhæve indvandringsstoppet ,
da det er den eneste realistiske løsning på dette voksende problem


________________________________________________________________________

Hvad islam IKKE er : Analyse af trusler som islam rejser overfor demokratiske lande

Af Dr. Peter Hammond


Følgende er tilpasset fra Dr. Peter Hammond's bog: Slaveri, terrorisme og Islam: The Historical Roots and
Contemporary Threat:

Islam er ikke en religion, det er heller ikke en kult. Det er et komplet system.

Islam har religiøse, juridiske, politiske, økonomiske og militære komponenter. Det religiøse komponent er
udgangspunkt for alle de øvrige komponenter.

Islamisering opstår, når der er tilstrækkeligt mange muslimer i et land, som kan agitere for deres såkaldte "religiøse
rettigheder."

Når politisk korrekte og kulturelt mangfoldige samfund er enige om at "det rimelige« muslimske krav om deres
"religiøse rettigheder, så får de også de andre komponenter under bordet.

Her er hvordan det virker (procenter source CIA: The World Fact Book (2007)).

Så længe den muslimske befolkning er stadig omkring 1% af et givet land, vil de blive betragtet som en fredselskende
minoritet og ikke som en trussel mod nogen. Faktisk kan de blive præsenteret i artikler og film, stereotype for deres
farverige egenart:

United States - Muslim 1.0%
Australien - Muslim 1.5%
Canada - Muslim 1.9%
Kina - Muslim 1% -2%
Italien - Muslim 1.5%
Norway - Muslim 1.8%

På 2% og 3% begynder de at proselytize fra andre etniske minoriteter og oprørske grupper med stor rekruttering fra
fængslerne og blandt gadebander:

Danmark - Muslim 2%
Germany - Muslim 3.7%
United Kingdom - Muslim 2.7%
Spanien - Muslim 4%
Thailand - Muslim 4.6%

Fra 5% udøver de uforholdsmæssig indflydelse i forhold til deres andel af befolkningen.

De vil presse på for at indføre halal (rene islamiske normer) fødevarer, og dermed sikre madlavning arbejdspladser
for muslimer. De vil øge presset på supermarkedskæder til denne funktion på deres hylder - sammen med trusler
for manglende overholdelse. (USA).

Frankrig - Muslim 8%
Philippines - Muslim 5%
Sweden - Muslim 5%
Switzerland - Muslim 4.3%
The Netherlands - Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago - Muslim 5.8%

På dette tidspunkt, vil de arbejde for at få den herskende regering til at give dem mulighed for at udtale sig under
shariaen, den islamiske lov. Det endelige mål for islam er ikke at konvertere verden, men at indføre sharia-lovgivning
i hele verden.

Når muslimer når op på 10% af befolkningen, vil de øge lovløshed som et middel til at klage over deres betingelser
(Paris - bil-afbrændinger). Alle ikke-muslimske handlinger, der krænker islam vil resultere i oprør og trusler
(Amsterdam - Muhammed-tegningerne).

Guyana - Muslim 10%
India - Muslim 13.4%
Israel - Muslim 16%
Kenya - Muslim 10%
Rusland - Muslim 10-15%

Efter at have nået 20% forventes optøjer, jihad milits formationer, sporadiske drab og kirke og synagoge
afbrændinger:

Etiopien - Muslim 32.8%

På 40% finder du omfattende massakrer, kronisk terrorangreb og igangværende milits krigsførelse:

Bosnia - Muslim 40%
Chad - Muslim 53,1%
Lebanon - Muslim 59.7%

Fra 60%, kan vi forvente uhindret forfølgelse af ikke-troende og andre religioner, sporadiske etnisk udrensninger
(folkemord), anvendelse af sharia-loven som et våben og jizya, afgiften lægges på vantro:

Albanien - Muslim 70%
Malaysia - Muslim 60,4%
Qatar - Muslim 77.5%
Sudan - Muslim 70%

Efter 80% forventes statsdrevne etnisk udrensninger og folkedrab:

Bangladesh - Muslim 83%
Egypt - Muslim 90%
Gaza - Muslim 98.7%
Indonesien - Muslim 86,1%
Iran - Muslim 98%
Iraq - Muslim 97%
Jordan - Muslim 92%
Marokko - Muslim 98.7%
Pakistan - Muslim 97%
Palestine - Muslim 99%
Syrien - Muslim 90%
Tajikistan - Muslim 90%
Tyrkiet - Muslim 99.8%
Forenede Arabiske Emirater - Muslim 96%

100% vil indvarsle fred i "Dar-es-Salaam '- den islamiske House of Peace - er der formodes at være fred, fordi alle
er muslimer:

Afghanistan - Muslim 100%
Saudi Arabia - Muslim 100%
Somalia - Muslim 100%
Yemen - Muslim 99.9%

Selvfølgelig er det ikke tilfældet. For at tilfredsstille deres blodtørst, vil muslimer derefter begynde at slå hinanden ihjel
for en række forskellige årsager.

»Før jeg var ni jeg havde lært den grundlæggende kanon af det arabiske liv. Det var mig imod min bror, mig og min
bror i strid med vores far, min familie mod mine fætre og den klan, den klan mod stammen og stammen mod verden
og alle os mod de vantro. - Leon Uris, 'The Haj'

Det er godt at huske, at i mange, mange lande, såsom Frankrig, er de muslimske befolkningsgrupper centreret
omkring ghettoer, baseret på deres etniske tilhørsforhold.


Muslimer er ikke integreret i samfundet som helhed. Derfor udøver de mere magt end deres nationale gennemsnit
sandsynliggør.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Man spørger ofte sig selv , hvorfor Islamismen kan være så hård , kold og kynisk set fra et
Dansk synspunkt, når vi ser på alle de ulykker Islam har pådraget den civiliserede verden i årenes løb.

I nedenstående har jeg fundet nogle svar , som jeg mener gavner forståelsen for deres foragt og manglende
forståelse for menneskelivs værdier.

Når en selvmords-bombemand trykker på udløseren og dræber - ikke blot sig selv ,
men mange uskyldige , og når selvmords piloten flyver ind i en bygning og dræber tusinde,
ja - så er det af grunde som du selv kan læse nedenfor.

Man bliver fra Koranen lovet alt fra gulv til loft , sålænge det man gør, bliver gjordt i Allahs navn.
Intet under , at folk hellere vil væk fra denne verden , og indtræde i den næste,
når man læser hvad profeten muhammed og Allah har lovet de som tror på ham i det næste liv.
Jeg har desværre ikke haft tid til pt. at oversætte det - det står på engelsk,
men vil kaste mig over opgaven når tiden tillader det.

Nedenstående vil give et godt indblik i Muslimers tankegang og mentalitet ,
og vil med al tydelighed fremhæve grundene til , at når tro bliver til ekstremisme ,
kan det fuldendte ikke komme nærmere en Islamisk terrorrists hjerte , end hvad Allah og profeten Muhammed
har lovet dem som belønning i paradisets have. Det nedenstående er , hvad der venter sådanne martyrer.

Michael Ellegaard - FRIT DANMARK - d.30/7-2006


Paradise: There is Nothing Like It
The delights of Paradise surpass the imagination and defy description.
They are like nothing known to the people of this world; no matter how advanced we may become,
what we achieve is as nothing in comparison with the joys of the Hereafter. As is mentioned in
several reports, there is nothing like Paradise:

"It is sparkling light, aromatic plants, a lofty palace, a flowing river,
ripe fruit, a beautiful wife and abundant clothing, in an eternal abode of radiant joy,
in beautiful soundly-constructed high houses". (Ibn Maajah, Ibn Hibbaan)

The Sahabah asked the Prophet about the buildings of Paradise and he replied with a wonderful description:
"Bricks of gold and silver, and mortar of fragrant musk, pebbles of pearl and sapphire,
and soil of saffron. Whoever enters it is filled with joy and will never feel miserable;
he will live there forever and never die; their clothes will never wear out and their youth will never fade.
" (Ahmad, at-Tirmidhi, ad-Daarimee)

God says:
"And when you look there (in Paradise) you will see a delight (that cannot be imagined),
and a great dominion" (Quran 76:20)
What God has kept hidden from us the delights of Paradise is beyond our ability to comprehend.
The Prophet said that God said:

"I have prepared for My slaves what no eye has seen, no ear has heard and no human heart can imagine.
" Recite if you wish:
"No person knows what is kept hidden for them of joy as a reward for what they used to do.
" (Quran 32:17)

In another report:
"Never mind what God has told you; what He has not told you is even greater." (Saheeh Muslim)

Det får een til at tænke , ikke sandt ?.....


Skulle du selv få en mistanke mod en muslim i nabolaget der pludselig opfører sig anderledes og
reagerer på en anden måde end han plejer , så se efter nedenstående tegn på islamisk radikalisering.

På den måde kan du måske være med til at forhindre fremtidig terror i Danmark.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________


Fakta: Radikaliseringens ABC


Radikaliseringsprocessen opfattes af de fleste terrorforskere og myndigheder som en proces opdelt i fire faser.
I denne model er det ideologien, der er drivkraften, men Ann-Sofie Hemmingsens forskning viser, at de få, der
når frem til slutfasen, snarere er drevet af et individuelt behov for handling.

Den islamistiske ideologi er blot markedets bedste bud på en ramme, hvor behov kan leves ud.

Første fase: Før-radikalisering
- Ingen specifikke tegn på radikalisering

Anden fase: Konvertering og identifikation
- Ændret fremtoning (f.eks. at lade skægget gro)
- Gradvis afvisning af den vestlige livsstil
- Personlighedsforandringer (en gradvis afstandtagen fra hidtidige livsstil)
- Ændret religiøsitet
- Hyppigere fremmøde i moskeen eller religiøse studiekredse
- Tilknytningsforhold til ligesindede

Tredje fase: Indoktrinering
- Rejse til et muslimsk land og især et konfliktområde
- Deltagelse i en træningslejr
- Styrkelse af den kollektive identitet i gruppen
- Øget afstandtagen fra personens hidtidige liv
- Møder på private steder, der er svære at opdage
- Sikkerhedsbevidsthed

Fjerde fase: Handling
- Anskaffelse af materialer til bomber eller andet materiale til terror
- Prøvesprængninger
- Sondering af terrænet
- Bevidsthed om ikke at tiltrække sig opmærksomhed ved klædedragt eller opførsel

Kilde: Tomas Precht: Home grown terrorism and Islamist radicalisation in Europe